מחלקת חשבונות סטודנטים

משרדנו יהיה סגור בתאריכים 22.09.2015-5.10.2015 בשל חגי תשרי. נחזור לפעילות ב 6.10.2015.
גמר חתימה טובה!                                                         .

סמסטר קיץ תשע”ד

מידע בנושא סמסטר קיץ מופיע באתר לימודי הסמכה. התעריפים המופיעים באתר התעדכנו לפי פרסומי מדד המחירים לצרכן ב-15.06.14                                                                                                 התשלום לסמסטר קיץ יתבצע ב 14.8.2014. הודעות מפורטות לתשלום יישלחו כשבוע לפני התשלום.                                                              .

תשלום מקדמה לסמסטר אביב תשע”ו

ביום 14.03.2016 יתבצע התשלום הראשון לסמסטר אביב תשע”ו לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום מוקדם למקצועות. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                          .

פתיחת סמסטר אביב תשע”ו

סמסטר אביב תשע”ו נפתח ב-  13.3.2016. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. בברכת סמסטר אביבי, פורה ומוצלח!…