דף הבית

[pb_slideshow group=”1″]

 

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למרכז המידע בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8295555

תשלום לסמסטר אביב תשע"ו

ב-14.6.2016 יתבצע התשלום השני לסמסטר אביב תשע"ו לסטודנטים בתארים מתקדמים ותשלום יתרות לסטודנטים בהסמכה. הודעות מייל אישיות נשלחו לסטודנטים בימים אלו..