שכ”ד

שכר דירה – כללי

התשלום למעונות הטכניון משולם כל 10 לחודש עבור כל החודש.
דירות המחויבות עבור צריכת חשמל או מים – חיוב החשמל והמים הינו עבור צריכה בחודש קודם.
תשלח הודעה אישית לפני כל תשלום בדואר אלקטרוני.
התעריפים יעודכנו על פי מדד המחירים לצרכן או על פי הקבוע בחוק.
עדכונים בתעריפים במידה ויהיו, יפורסמו באמצעות לוחות המודעות במעונות ובאתר המעונות לפני מועדי התשלום.
התעריפים (לסטודנטים ישראליים) מפורסמים בקישור מטה וכן באתר המעונות באינטרנט: meonot.technion.ac.il
טלפון משרד המעונות : 04-8292284/7

לאוכלוסיות הבאות קיימת תוספת מחיר כלהלן:
סטודנטים בינלאומיים בתואר ראשון   – 33%
סטודנטים בינלאומיים לתארים מתקדמים – 15%
בתר דוקטורנטים –   15%
סגל חוזר- 30%