פרק ה’: סיוע באמצעות לשכת דיקן הסטודנטים

היחידה עוסקת במלגות סיוע, הלוואות, שרות מילואים וולת”ם.

מלגות סיוע

סטודנטים חדשים המתחילים לימודיהם בתשע”ו – יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע בעת הרישום לטכניון או לאחר קליטת רישומם, באתר : newstud.technion.ac.il
תשובה בדבר זכאות למלגת סיוע וגובה הסיוע מתקבלת מיידית.

מידע על שירותי היחידה קיים באתר דיקן הסטודנטים: www.admin.technion.ac.il/dean

טל. בלשכת דיקן הסטודנטים 8292535 ,8292538