דף הבית

students campus 12_Maydan Center for Advanced Materials Studies view1 153- Reclining Woman sculpture

 

תשלום ראשון לסמסטר אביב תשע"ד לתארים מתקדמים

ביום 13.4.14 יתבצע התשלום הראשון לסמסטר אביב תשע"ד לסטודנטים בתארים מתקדמים. הודעות מייל אישיות נשלחו לסטודנטים בימים אלה.

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למרכז המידע בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8295555

תשלום שני לסמסטר אביב תשע"ד לסטודנטים בהסמכה

ב-13.4.14 יתבצע התשלום השני לסמסטר אביב תשע"ד לסטודנטים בהסמכה. הודעות מייל אישיות נשלחו לסטודנטים בימים אלה.