דף הבית

students campus 12_Maydan Center for Advanced Materials Studies view1 153- Reclining Woman sculpture

 

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למרכז המידע בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8295555

תשלום לסמסטר קיץ תשע"ה

ב-14.08.2015 יתבצע התשלום לסמסטר קיץ תשע"ה. הודעות מייל אישיות יישלחו לסטודנטים בתום תקופת הרישום.