דף הבית

students campus 12_Maydan Center for Advanced Materials Studies view1 153- Reclining Woman sculpture

 

תשלום מקדמה לסמסטר אביב תשע"ו

ביום 14.02.2016 יתבצע התשלום הראשון לסמסטר אביב תשע"ו לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום מוקדם למקצועות. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                        

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למרכז המידע בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8295555