דף הבית

students campus 12_Maydan Center for Advanced Materials Studies view1 153- Reclining Woman sculpture

 

סמסטר קיץ תשע"ד

מידע בנושא סמסטר קיץ מופיע באתר לימודי הסמכה. התעריפים המופיעים באתר התעדכנו לפי פרסומי מדד המחירים לצרכן ב-15.06.14                                                                                                 התשלום לסמסטר קיץ יתבצע ב 14.8.2014. הודעות מפורטות לתשלום יישלחו כשבוע לפני התשלום.                                                            

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למרכז המידע בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8295555