דף הבית

students campus 12_Maydan Center for Advanced Materials Studies view1 153- Reclining Woman sculpture

 

פתיחת סמסטר אביב תשע"ו

סמסטר אביב תשע"ו נפתח ב-  13.3.2016. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. בברכת סמסטר אביבי, פורה ומוצלח!...

הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון. ניתן לפנות למרכז המידע בשעות 08:30 עד 15:00 בטלפון 04-8295555

תשלום לסמסטר אביב תשע"ו

ב-14.4.2016 יתבצע התשלום השני לסמסטר אביב תשע"ו לסטודנטים בהסמכה ותשלום ראשון לסטודנטים בתארים מתקדמים.. הודעות מייל אישיות נשלחו לסטודנטים בימים אלו..