שלבי גמר סמסטר חורף תשע”ה

זיכוי לחשבון הבנק עבור סטודנטים בשלבי גמר בוצע  ב – 17.12.2014