סמסטר קיץ תשע”ד

מידע בנושא סמסטר קיץ מופיע באתר לימודי הסמכה. התעריפים המופיעים באתר התעדכנו לפי פרסומי מדד המחירים לצרכן ב-15.06.14                                                                                                 התשלום לסמסטר קיץ יתבצע ב 14.8.2014. הודעות מפורטות לתשלום יישלחו כשבוע לפני התשלום.                                                              .