תשלום מקדמה לסמסטר אביב תשע”ו

ביום 14.03.2016 יתבצע התשלום הראשון לסמסטר אביב תשע”ו לסטודנטים בהסמכה שביצעו רישום מוקדם למקצועות. הודעות מייל אישיות נשלחות לסטודנטים בימים אלו.                          .