פתיחת סמסטר אביב תשע”ו

סמסטר אביב תשע”ו נפתח ב-  13.3.2016. סטודנטים חדשים אשר טרם הסדירו טפסים, יש להעבירם למשרדינו בהקדם. בברכת סמסטר אביבי, פורה ומוצלח!…