תשלום לסמסטר אביב תשע”ו

ב-14.6.2016 יתבצע התשלום השני לסמסטר אביב תשע”ו לסטודנטים בתארים מתקדמים ותשלום יתרות לסטודנטים בהסמכה.
הודעות מייל אישיות נשלחו לסטודנטים בימים אלו..                                                 .