מבוא

אנו מביאים לפניך באתר זה את נוהלי שכר הלימוד בטכניון ותשלומי שכר הלימוד לשנת תשע”ו.
הכללים וההוראות המפורטים כאן הם חלק מהתנאים המחייבים שחלים על כל הסטודנטים בטכניון, ולפיכך יש לקרוא אותם בעיון.

קבלת קהל

בימים א’ עד ה’ בשעות 11:00 עד 13:00, בנין אולמן, חדר 414

ניתן לפנות טלפונית בשעות 08:30-15:00, לטל. 8295555, ל”מרכז המידע הטכניוני”.יש צורך להזדהות בקוד הזיהוי שאותו ניתן לקבל כאן באתר בהפניה “אחזור קוד זיהוי למרכז המידע הטכניוני”.

הכתובת לפניה באמצעות הדואר: מחלקת חשבונות סטודנטים , הטכניון, חיפה, 3200003.
יש לציין במכתב שם, מספר זהות ,מספר טלפון וכתובת מדויקת.

מידע נוסף בנושאים כלליים, שאינם קשורים לשכר לימוד, מופיע בקטלוג הלימודים ובידיעון של שנת תשע”ה, וכן באתר ביה”ס לתארים מתקדמים באינטרנט .https://www.graduate.technion.ac.il/heb/

אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים !!