מבוא

אל הסטודנט/ית,
אנו מביאים לפניך בידיעון זה את סדרי ההרשמה ותשלומי שכר הלימוד לשנת תשע”i.
הכללים וההוראות המפורטים בידיעון הנ”ל הם תנאים מחייבים שחלים על כל הסטודנטים בטכניון, ולפיכך יש לקרוא אותם בעיון.

מידע נוסף בנושאים כלליים, שאינם קשורים לשכר לימוד, ניתן למצוא ב – “מדריך שימושי לסטודנט בטכניון” הנמכר בחנות מכלול בטכניון.

הכתובת לפניה באמצעות הדואר:

מחלקת חשבונות סטודנטים, בנין אולמן הטכניון, חיפה, 3200003 יש לציין במכתב שם, מספר זהות, מספר טלפון וכתובת מדויקת.

שנת לימודים מוצלחת!