הלוואות קרן מלווה

הטכניון מסייע לסטודנטים המתקשים במימון שכר לימוד ו/או שכר דירה, באמצעות מתן הלוואות.

ההלוואות מבוצעות ע”י קרן מלווה של הטכניון, והן ניתנות בתנאים נוחים.

ניתן לקבל הלוואה בגובה עד 18,000 ש”ח לשנה.

ההחזר מתחיל להתבצע לאחר שנה מיום קבלת ההלוואה, בחלוקה לתשלומים חודשיים נוחים, עד 24 תשלומים. ההלוואה צמודה למדד, ללא ריבית.

 סטודנטים לתואר ראשון, יש להגיש את הבקשה להלוואה ללשכת דיקן הסטודנטים.

מידע נוסף בנושא מופיע באתר לשכת דיקן הסטודנטים :
הלוואות – http://aid.web.technion.ac.il/loans/

סטודנטים לתארים מתקדמים, יש להכנס באתר זה לידיעון תארים מתקדמים – “הלוואות לתארים מתקדמים” או לקישור הבא: http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarships_and_housing/Loans/Loans.asp

שעות קבלת קהל בקרן מלווה:
ימים א-ה בשעות 11:00-13:00
בניין אולמן, חדר 412
טלפון: 04-8292756
פקס: 04-8293855