הלוואות קרן מלוה של הטכניון

סטודנטים המתקשים בתשלומי שכ"ל ו/או שכ"ד יכולים להיעזר בהלוואות קרן מלוה של הטכניון.

ניתן לפנות למרכז המידע בשעות 08:30 עד 15:00
בטלפון 04-8295555

תשלום לסמסטר אביב תשע"ו

ב-14.6.2016 יתבצע התשלום השני לסמסטר אביב תשע"ו לסטודנטים בתארים מתקדמים ותשלום יתרות לסטודנטים בהסמכה.
הודעות מייל אישיות נשלחו לסטודנטים בימים אלו..                                                 .